Search

 

1. ROČNÍK

Seminár č. 1 :

Učenie o Jin – Jangu, ktorými je naše telo tvorené. Tento základný princíp sa prenáša aj do celkového spôsobu stravovania podľa princípov TČM. Učenie o 5-tich elementoch, ktoré nám vysvetľuje zákonitosti fungovania jednotlivých orgánov, hlavne ich fyziologických funkcií s prihliadnutím na tráviace procesy v organizme.

 

Seminár č. 2 :

Vzťahy jednotlivých fáz – cyklus rodenia (Sheng) a cyklus ovládania (Ke) a ich prepojenie na fungovanie a vzťahy medzi orgánmi. Učenie o vonkajších a vnútorných patogénoch vplývajúcich na zdravie človeka. Hlavné syndrómy a oslabenia, ktoré môžu nastať v organizme.

 

Seminár č. 3 :

Chuť, povaha a tropizmus – čo znamenajú v potravinách a aké majú účinky a vplyv na naše zdravie. Zohľadnenie ročného obdobia a aktuálneho počasia. Energia – čchi, krv a telesné tekutiny – ich úloha v našom organizme. 

 

Seminár č. 4 :

Učenie o energetických dráhach – 12 dráhach, luo dráhach, vedľajších dráhach, a mimoriadnych dráhach. Ich vplyv na naše zdravie, v rámci ich fyziológie a patofyziológie.

 

Seminár č. 5 :

Diagnostika podľa jazyka, diagnostika podľa pulzu. Praktická výuka.

 

Seminár č. 6 + 7:

Učenie o konštitúcii podľa viacerých základných princípov – fyzickej konštitúcie, podľa elementov a tendencii k tvorbe určitého druhu vnútornej škodliviny. Určovanie konštitúcie podľa – Klasickej čínskej medicíny – teórii nebeských kmeňov a Zemských vetví.

 

Seminár č. 8 +9:

Jednotlivé potraviny a spôsob ich využitia. Správne formy úpravy a prípravy pokrmov. Praktické recepty na posilnenie a tvorbu Jin, Jangu, čchi, krvi a telesných tekutín.

 

Seminár č. 10 :

Praktický seminár zameraný na prácu s konštitučnou mapou človeka, a učenie správnej pulzovej diagnostiky.

 

2. ROČNÍK

 

Seminár č. 1 :
Dietetika podľa princípov západnej vedy o Výžive človeka. Prehľad základných substancií – makroelementov – bielkovín, sacharidov, tukov a mikroelementov – minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov a fytoalexínov.

 

Seminár č. 2 :
Stravovanie detí podľa jednotlivých vekových kategórií – od narodenia až po dospelosť. Stravovanie detí pri základných syndrómoch oslabenia.

 

Seminár č. 3 :
Stravovanie žien v jednotlivých fázach menštruácie, menopauzy, v období pred počatím dieťatka, v období tehotenstva, po pôrode, v šestonedelí, a počas dojčenia. Liečebná dietetika – gynekológia a urológia. Stravovanie pri oslabeniach a ochoreniach gynekologických a urologických.

 

Seminár č. 4 :
Praktický seminár zameraný na kazuistiky z praxe, pulzová diagnostika a diagnostika podľa jazyka, s prihliadnutím na konštitučnú mapu človeka.

 

Seminár č. 5 :
Liečebná dietetika – tráviaca sústava a jej oslabenia. Stravovanie pri oslabeniach a ochoreniach tráviacej sústavy. Liečba nadváhy. Ako upraviť stravu pri intolerancii a alergii na lepok a laktózu.

 

Seminár č. 6 :
Liečebná dietetika – psychika a emócie. Stravovanie pri oslabeniach psychiky. Kazuistiky a rozpis jedálneho lístka. Prípady z praxe.

 

Seminár č. 7 :
Praktický seminár zameraný na kazuistiky z praxe, pulzová diagnostika a diagnostika podľa jazyka, s prihliadnutím na konštitučnú mapu človeka.

 

Seminár č. 8 :
Liečebná dietetika – dýchacia sústava, imunita. Stravovanie pri oslabeniach a ochoreniach dýchacej sústavy. Posilňovanie imunity. Alergické prejavy – úprava stravy pri prejavoch alergie. Kožné ochorenia - úprava stravy pri ochoreniach kože.

 

Seminár č. 9 :
Úprava stravy pri srdcovo cievnych ochoreniach. Bolesti hlavy. Problémy so spánkom. Autoiminutné ochorenia, ochorenia štítnej žľazy, onkologické ochorenia a úprava stravy.

 

Seminár č. 10 :
Praktický seminár zameraný na kazuistiky z praxe, pulzová diagnostika a diagnostika podľa jazyka, s prihliadnutím na konštitučnú mapu človeka. Príprava na záverečné skúšky.