Search

 

Čínska medicína je určená všetkým bez ohľadu na vek – od najmenších až po najstarších. U najmenších detičiek máme k dispozícii zostavy Detskej Tuiny, ktoré sa mamičky a oteckovia môžu naučiť na kurzoch Detskej Tuiny – viď.sekcia Kurzy.

 

Pôsobenie čínskej medicíny môžeme rozdeliť do dvoch základných oblastí:

 

Prvou je oblasť liečebná – jedná sa o konkrétne liečebné postupy z oblasti jej liečebných disciplín popísaných v sekcii Liečebné metódy, ktorými zlepšujeme zdravotný stav, posilňujeme tie časti – oblasti a orgány, ktoré sú oslabené, odstraňujeme škodliviny, ktoré sa v organizme vyskytli vplyvom chorobných procesov. Je to veľakrát zdĺhavejší proces, hlavne ak sa jedná o chronický problém, avšak postupne pri dodržiavaní liečebných opatrení a hlavne úprave stravy, sa postupne dopracovávame k pozitívnym výsledkom.

 

Druhou je oblasť preventívna, ktorá nasleduje po tej liečebnej ako tzv. udržiavacia fáza, ktorou môže ísť človek následne už celý život. Taktiež človek, ktorý nemá žiadne zdravotné oslabenia, môže využiť prevenciu na udržanie a kultivovanie svojho zdravia – to je ten lepší prípad, s ktorým sa vo svojej ordinácii bohužiaľ nestretávam až tak často.

 

Každý si môže vybrať z jednotlivých liečebných disciplín: dietetiky, ovplyvňovania akupunktúrnych bodov, fytoterapie, bankovania, moxovania, dýchacích cvičení. Najlepšie je využiť potenciál všetkých a postupne, alebo súčasne ich zaradiť do svojho života. Funguje to takto: prostredníctvom dietetiky vieme, ktoré potraviny a spôsoby úpravy zaradiť do nášho jedálnička najčastejšie, a ktoré obmedziť – poprípade vylúčiť, ďalej prostredníctvom fytoterapie užívať bylinné zmesi, ktoré priamo posilňujú naše orgány a jednotlivé zložky – čchi, krv, jin, jang, telesné tekutiny, a prostredníctvom ovplyvňovania akupunktúrnych bodov – tlakom, bankami, moxou a pod. vplývať na jednotlivé orgány a posilňovať všetky hore uvedené zložky a všetko čo je potrebné. Takto to v základe funguje v praxi. Do toho si spraviť ráno, alebo večer pár minút dýchacie a meditačné cvičenia, rešpektovať kvalitný spánok a nevyčerpávanie sa – nadmernou aktivitou či už fyzickou, alebo psychickou, primerane sa hýbať – mám na mysli hlavne energetické cvičenia, ktoré nám dodávajú energiu (Tai-či, Čchi-kung, Jóga a pod.), a každý z nás sa bude postupne cítiť lepšie – silnejšie, vitálnejšie, zdravšie.

 

Takže konečná odpoveď znie: čínska medicína je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie, alebo zdravie svojich blízkych, a chcú ho prostredníctvom jej liečebných disciplín zlepšovať a kultivovať.