Search

Fytoterapia.

Fytoterapia je najrozsiahlejšia liečebná disciplína Čínskej medicíny, ktorá spočíva vo vnútornej aplikácii bylinných zmesí. Je postavená na hlbokých znalostiach o jednotlivých častiach bylín, nerastoch a živočíšnych komponentoch. U nás (Slovensko, Čechy) sú fytoterapeutické zmesi výlučne rastlinného pôvodu – podľa noriem našej legislatívy. Bylinné receptúry sa predpisujú na základe vyhodnotenia diferenciálnej diagnostiky.

Existujú v troch základných formách: odvaroch (cha), práškoch (san) a guličkách, alebo tabletkách (wan).

Odvary – cha, tvoria byliny, ktoré sú v tzv.nálevových sáčkoch a pred užitím sa varia na miernom ohni, alebo lúhujú – následne sa odvar z nich pije.

Sany – prášky sa taktiež mierne varia, alebo lúhujú.

Guličky, alebo tabletky – wany sa zapíjajú vodou.

 

Užívanie fytoterapeutických zmesí je presne dávkované. Je preto potrebné aby ho nadstavil terapeut TCM na základe vyhodnotenia zdravotného stavu – zdiagnostikovania. 

Momentálne u niektorých predajcov bylinných zmesí TCM funguje systém, že si človek na ich webovej stránke nájde svoje oslabenie – ochorenie, a následne si vyberie zmes vo forme tabletiek. Medzi nami vyštudovanými terapeutmi Čínskej medicíny prevláda názor, že to nie je veľmi správne. Mnohé vážnejšie ochorenia totiž vyžadujú podrobné vyhodnotenie zdravotného stavu – teda diferenciálnu diagnostiku, na základe ktorej sa určí ten správny syndróm – oslabenie, a až potom sa nadstaví fytoterapeutická zmes. Veľakrát som sa totiž v praxi stretla s takýmto „samoliečiteľstvom“ bez potrebných znalostí, kde sa zdravotný stav nezlepšil, na čo človek následne reagoval tým, že mu čínska medicína nepomohla. Avšak nebola to vina Čínskej medicíny, ale zle nadstavenej liečby. V horšom prípade môže dôjsť až k zhoršeniu zdravotného stavu.

Zmesi na ochorenia ako sú: chrípka, angína, nádcha, prechladnutie, kašeľ je možné nasadiť a užívať aj bez diagnostiky, ale aj tu je potrebná znalosť príznakov, na základe ktorých sa následne vyberie zmes na dané ochorenie, preto určite odporúčam poradiť sa s praktikom čínskej medicíny.

Pre uľahčenie správneho výberu liečebných zmesi na tieto ochorenia – vonkajšie infekty, bude v sekcii ČLÁNKY, článok s názvom: „Čo je dobré mať v domácej lekárničke“.

Doba užívania zmesí TCM je taktiež presne stanovená, a po tzv. kontrole po doužívaní liečiv sa zmesi následne väčšinou menia za iné, opäť na základe vyhodnotenia kontrolnej diagnostiky.

Záleží na konkrétnom oslabení – ochorení ako dlho je potrebné zmesi Čínskej medicíny užívať. Platí pravidlo, že na 1 rok oslabenia je potrebných 2-3 mesiace liečenia. Čínsky lekár nemá problém povedať pacientovi, že liečba bude trvať 1 až 2 roky. Je to postupný proces, v priebehu ktorého sa fytoterapeutické zmesi postupne menia, podľa toho ako je v liečbe potrebné. V 90% sa kombinujú až 2 zmesi počas liečby.  

 

Ovplyvňovanie akupunktúrnych – akupresúrnych bodov.

Jedná sa o metódy, prostredníctvom ktorých sa vplýva na akupunktúrne – akupresúrne body na energetických dráhach tela. Prostredníctvom tlaku, ihly, tepla sa môže vplývať na tieto body. Prostredníctvom ich stimulácie sa ovplyvňuje energetický tok čchi (energie) v našom tele a odstraňujú sa blokády v jej prúdení. Taktiež sa ovplyvňuje činnosť jednotlivých orgánov – orgánových celkov, v rámci ich funkčných okruhov – na fyzickej, energetickej, mentálnej úrovni. Pri správnej aplikácii receptu, pozostávajúceho s rôznych akupuntúrnych – akupresúrnych bodov dochádza k celkovej harmonizácii organizmu, a k podpore jeho samoliečiacich schopností. Je to proces, ktorý závisí od individuálneho zdravotného stavu človeka, jeho konštitúcie a ďalších dôležitých faktorov. Je veľmi veľa techník, ktorými môžeme dané body ovplyvňovať. Skúsený terapeut čínskej medicíny ich ovláda čo najviac, aby ich mohol správne kombinovať a dopĺňať. Táto liečebná metóda sa veľmi dobre prepája s vnútornou liečbou prostredníctvom fytoterapie, čím sa liečba ešte viac umocňuje.  

 

Dietetika.

Dietetika je veľmi dôležitá a neoddeliteľná súčasť liečby prostredníctvom čínskej medicíny. Jedná sa o správne nastavenie stravy – správny výber potravín, ich správna forma úpravy, s prihliadnutím na individuálny zdravotný stav človeka, jeho konštitúciu, vek, ročné obdobie, pohlavie, pracovnú záťaž, aktuálne počasie, atď.

Už v dávnych dobách významní lekári hlásali pravidlo: „Najprv nadstav u človeka stravu, a až potom ho lieč“. Veľakrát som sa vo svojej praxi od r.2002 stretla s prípadmi, kedy správne nadstavená strava proces liečby umocnila a aj urýchlila. Taktiež ale aj naopak, pri nesprávne nastavenej strave ( najmä pri nedostatočnej sebadisciplíne človeka) sa celý proces liečby do značnej miery negoval. Vo svojej ordinácii vždy zdôrazňujem, že ak sa chce človek liečiť, tak je potrebné, aby liečbu nič nenegovalo, aby sa mohla čo najviac rozvinúť (v konečnom dôsledku, aby aj peniaze, ktoré človek do liečby investuje - keďže si ju plne hradí, boli naplno zúročené a nie znehodnocované).

Na základe vyhodnotenia diagnostiky robím kompletný rozpis potravín, čím sa u človeka vytvoria 3 hlavné skupiny. Prvá je skupina hlavných potravín, ktoré sú pre daného človeka tzv. “základné“ - ktoré tvoria jeho najväčšiu skupinu, a môže ich užívať čo najčastejšie, samozrejme s prihliadnutím na pestrosť v stravovaní. Druhá a tretia skupina sú potraviny, ktoré sa dopĺňajú k tej prvej, ich užívanie už nie je také časté – 1 x za týždeň, alebo 1 x za 2 týždne a pod.

Na základe správneho dodržiavania týchto zásad – teda správneho výberu a správnej úpravy jednotlivých potravín, si človek postupne osvojuje rôzne recepty – a učí sa ich postupne aplikovať v praxi. Väčšinou sa jedná o jednoduché a chutné pokrmy, ktoré si veľmi rýchlo obľúbi. Postupne ako sám cíti zlepšovanie zdravotného stavu, sa tento spôsob stravovania stáva neoddeliteľnou súčasťou jeho životného štýlu. V sekcii RECEPTY, budú postupne uverejňované recepty, ktoré si môžete vybrať na základe jednotlivých symptómov - oslabení, ktoré môžu u človeka najčastejšie nastať.

 

Tuina masáže detí.

Kompletné informácie k Detským Tuina masážam nájdete v sekcii KURZY.  

 

Bankovanie.

Jedná sa o liečebnú metódu, ktorá sa používa v Čínskej medicíne už celé stáročia a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Avšak nielen v čínskej medicíne sú o nej zmienky, v historických spisoch sú odkazy, že sa táto liečebná metóda používala aj v Grécku (dokonca Hippokrates detailne popisuje bankovanie v rokoch 400 pr.n.l. ), v Ajurvéde, Egypte, Rímskej kultúre. Jedná sa o veľmi efektívnu metódu, ktorá vie veľmi rýchlo a účinne pomôcť odstrániť rôzne problémy, napr. akútnu a chronickú bolesť chrbta, rôzne blokády a pod. Dnes sa používajú sklenené banky, ktoré sa prikladajú na telo tak, že sa z nich odstráni vzduch pomocou horiaceho zmotku vaty. Tým sa na tele vytvorí podtlak, ktorý sa reguluje podľa potreby – slabší, alebo silnejší. Rozoznávame hlavné 2 druhy bankovania: krvavé a suché. Pri krvavom bankovaní najprv terapeut podráždi miesta na chrbte nástrojmi – skarifikátormi. Na toto miesto sa následne nasadí sklenená banka, do ktorej sa nasaje rôzne množstvo krvi. Pri suchom bankovaní nedochádza k porušeniu kože, po priložení banky a následne jej odstránení dochádza v danom mieste k vytvoreniu krvných podliatín rôznej intenzity, ktoré sa postupne za niekoľko dní zahoja – vstrebú. Jedná sa o to, že červené krvinky preniknú z ciev do priestoru mimo nich, pričom nedochádza k porušeniu krvných vlásočníc. Tieto extravazáty (výrony krvi z ciev do okolitého prostredia) sa musia z krvnej podliatiny opäť odstrániť. Aby sa zaktivovali, musí organizmus výrazne zlepšiť prekrvenie postihnutých miest, čo vyžaduje aktiváciu všetkých životných pochodov v liečebnej zóne. Taktiež na základe prepojenia jednotlivých zón s orgánmi a ich energetickými dráhami to pôsobí priamo na odpovedajúce orgány a dráhy v danom mieste, čím dochádza k normalizácii a liečbe nielen v danej oblasti – odstránenie blokády, gelózy, ale aj liečbe daného orgánu, dráhy a pod.

 

Moxovanie.

Pri moxovaní využívame teplo vznikajúce rovnomerným horením byliny Paliny (čes. Pelyněk), ktoré následne preniká do svalov, energetických dráh, podporuje cirkuláciu čchi v organizme, zbavuje škodlivín chladu a vlhkosti, rozptyľuje a ničí vonkajšiu patogénnu energiu (škodlivú čchi) vonkajších rozvracačov. Prívodom tepla sa aktivuje krvný obeh, obeh čchi, odstraňuje sa stagnácia krvi a taktiež sa môže dopĺňať spotrebovaná čchi – hlavne sa môže takto posilniť jangová zložka. Ak jej má človek nedostatok pociťuje chlad a slabne. Moxovanie je vysoko účinné aj ako preventívna metóda na udržanie a upevnenie zdravia. Tento účinok je odvodení z toho, že prehrievaním sa posilňuje ochranná funkcia jangovej energie a vyživuje aj juan čchi (prvopočiatočná, zdedená energia) človeka, ktorý potom tak ľahko nepodľahne vonkajším vplyvom a je odolnejší, zdravší, vitálnejší. Už v starých čínskych textoch sú zmienky, že pravidelné prehrievanie, napríklad bodu ST36 – Zusanli (bod ležiaci na dráhe žalúdka) chráni zdravie, chráni pred infekciami a predlžuje vek.

 

Dýchacie cvičenia.  

Cvičebná zostava o tzv. 6-tich dychov (slabík), je známa v histórii čínskej medicíny a liečebných cvičení už veľmi dlho. Majster Č-i Tchinetchanskej školy z obdobia dynastie Suej hovoril: „Schopnosť vyliečiť sa získa ten, kto hľadí do svojho srdca a lieči sa pomocou 6-tich dychov.“ Jedná sa o slabiky: šššš, hááá, húúú, ssss, čchuej, hííí (xí). Každá zo slabík je priradená k niektorému z hlavných orgánov – pečeni, srdcu, slezine, pľúcam, ľadvinám a trojitému ohrievaču. Je to jedna z metód pestovania prirodzenosti a predlžovania života. Popri vyslovovaní týchto liečebných slabík človek prevádza pohyby rúk a nôh, ktoré sú súčasťou tejto zostavy. V prípade oslabenia niektorého orgánu, sa môže zacieliť na daný dych, ktorý k tomu orgánu prináleží a ten cvičiť niekoľkokrát denne. Túto zostavu učím na cca 2hodinovom učení – pri malej skupinke 2 – 3ľuďoch, poprípade na mojich seminároch – Detskej Tuiny a Dietetiky.