Search

 


Monika Kamposova

Monika Kampošová,

som Diplomovaný praktik Tradičnej čínskej medicíny - absolventka 1.školy TČM v Prahe s prepojením na Univerzitu Tradičnej čínskej medicíny Guanming v Pekingu. Vyštudovala som ju v oboroch fytoterapia – 5 rokov a akupunktúra - 3 roky.

Vo svojej praxi od roku 2002 využívam vedomosti nadobudnuté v týchto oboroch zo zameraním na rôzne ochorenia a oslabenia organizmu.

V roku 2004 som založila 1. centrum Tradičnej čínskej medicíny v Banskobystrickom kraji, pod názvom „Tao cesta k zdraviu“ a školu „Alterna“, kde som viedla výuku TČM v rámci rôznych tém (Dietetika, Gynekológia, Psychika a emócie, Liečba rôznych ochorení a pod.)

Od roku 2007 som lektorkou na 1.škole Tradičnej čínskej medicíny v Prahe, kde vediem postgraduálne semináre v oblasti Dietetiky a výučbu žiakov TČM.

 

Moja cesta k Čínskej medicíne, bola doslova láskou na prvý pohľad – prvé počutie. Mala som to šťastie, že som mohla byť medzi prvými absolventmi 1. školy TČM v Prahe, ktorú som študovala naraz v obidvoch liečebných oboroch – akupunktúre aj fytoterapii. Kráčam po tejto ceste už 15 rokov, a za túto dobu môžem povedať, že je to cesta plná krásnych zážitkov, hlavne z toho, že sama ako terapeut môžem každý deň vnímať ako sa zlepšuje zdravotný stav ľudí, ktorých mám možnosť liečiť a usmerňovať v ich životnom štýle a v prístupe k zdraviu. Zároveň je to cesta náročná, ktorá si vyžaduje neustále vzdelávanie sa, pretože tento proces sa nikdy nekončí. Neustále postgraduálne semináre, ktoré máme možnosť navštevovať u popredných, významných odborníkov z celého sveta, nám umožňujú z roka na rok rásť po odbornej stránke. Od začiatku mám šťastie, že sa môžem učiť u tých najlepších učiteľov – profesorov – z Číny, Ruska, Čiech, Izraela, Anglicka, Francúzska, Spojených štátov, Holandska, Nemecka.

Čínska medicína mi dala veľmi veľa odpovedí na to, ako pristupovať k svojmu zdraviu a k zdraviu svojich blízkych a klientov. Zároveň mi umožnila nahliadnuť aj za hranicu fyzického tela, a pochopiť našu energetiku, psycho-spirituálnu a duchovnú úroveň, pretože cesta čínskej medicíny v sebe zahŕňa nielen poznatky z medicíny – východnej aj západnej, ale aj poznatky z energetiky, metafyziky, astrológie, ktoré boli od pradávna jej súčasťou. Napĺňa ma neustálym pocitom šťastia pri objavovaní stále nových vedomostí a súvislostí, a som jej vďačná, že nezanikla, ako mnoho iných medicín. Vďaka významným knižným dielam a majstrom - lekárom, ktorí sa postarali o to, že aj po stáročiach je nám stále k dispozícii, ju môžeme aj dnes dennodenne používať v liečebnej praxi. Fascinuje ma aj jej neustály vývoj, ktorý sa prispôsobuje dobe, v ktorej žijeme. Skúmanie potravín, bylín, akupunktúrnych bodov neustále pokračuje, takže sa máme stále možnosť dozvedieť niečo nové. Komplexnosť a rozsiahlosť tejto medicíny je natoľko veľká, že ako hovoríme mi praktici: „Jeden život na jej štúdium nestačí“.

Okrem praktikovania Čínskej medicíny vo svojej ordinačnej praxi, ma môj život vždy viedol k učeniu – už v predchádzajúcich pracovných oblastiach – vždy som učila, a mala možnosť odovzdávať vedomosti, aj keď predtým v inej oblasti. A tak aj v prípade čínskej medicíny si ma táto cesta našla , a stala som sa lektorkou v obore Dietetiky. Od roku 2007 vyučujem základy TCM, a Dietetiku, pričom tento obor neustále rozvíjam a dopĺňam o nové témy. Je veľmi dôležité, aby sa človek vo svojom živote našiel, a zúročil svoje danosti a talenty. Aby dokázal rozpoznať šancu a chytiť sa jej, keď príde. A presne to myslím, že sa mi v tomto živote skutočne podarilo, za čo som svojmu osudu taktiež veľmi vďačná. Čínska medicína je celý môj život, uplatňujem ju každý deň vo svoje odbornej, ale aj súkromnej praxi, pretože jej zákony ovplyvňujú každú oblasť nášho života – súlad s ročnými obdobiami, stravovanie, cvičenie, správny spánok, striedanie spánku a odpočinku, prevencia – alebo liečba, psychika a emócie, prístup k myšlienkam – meditačné a dýchacie cvičenia – to všetko je čínska medicína – to všetko je môj život – to som ja.

 

Špecializujem sa na:

 • Diagnostiku ČM – kompletná diagnostika, ktorá podľa presných pravidiel diagnostikovania zisťuje aktuálny zdravotný stav pacienta, s prihliadnutím na jeho stravovacie návyky a životný štýl. Diagnostika v sebe zahŕňa pulzovú diagnostiku, vyšetrenia jazyka, vyšetrovanie prostredníctvom otázok, pohmat na energetických dráhach a akupunktúrnych bodoch, konštitučný výpočet podľa dátumu narodenia (podľa teórie Kmeňov a Vetví), vďaka ktorému vieme určiť predispozície človeka na fyzickej, energetickej aj psychickej – mentálnej úrovni a podľa nich zamerať liečbu aj prevenciu.

 • Fytoterapiu – základnú liečebnú metódu Tradičnej čínskej medicíny. Nasadenie fytoterapeutických bylinných zmesí podľa diagnózy, ktorá vyšla po zdiagnostikovaní pacienta.

 • Ovplyvňovanie akupunktúrnych bodov- ovplyvňovanie bodov na energetických dráhach – meridiánoch jednotlivých orgánov. Do tejto oblasti sú zaradené aj techniky: bankovanie a moxibúcia.

 • Dietetiku – neoddeliteľnou súčasťou liečby je správne nadstavenie stravovania. Ide o komplexný rozpis potravín, a ich úprav pri varení.

 • Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu – poradenstvo v oblasti psychohygieny – dýchacích cvičení, meditačných a relaxačných techník, pohybových aktivít a ďalších súčastí života pacienta.

 • Tuina masáže detí – viď.sekcia Kurzy

   

   

 

Dosiahnuté vzdelanie a odborná prax v Čínskej medicíne:

 • r. 1999 – členka Slovenskej SinoBiologickej spoločnosti – SINBIOS

 • r1999 – 2007 - štúdium: I. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá  SinoBiologická spoločnosť, Praha, obor: Fytoterapia

 • r. 1999 – 2006 - štúdium: I. škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť, Praha, obor: Akupunktúra

 • r. 2004 - 2005 – prax v odbore pod vedením praktikov Centra TCM Praha

 • r. 2006 – certifikované ukončenie štúdia TCM - Diplom Diaľkovej Univerzity tradičnej čínskej  medicíny Guangming Peking v odbore Akupunktúra

 • r. 2008 – certifikované ukončenie štúdia TCM - Diplom Diaľkovej Univerzity tradičnej čínskej medicíny Guangming Peking v odbore Fytoterapia (Teoretické základy TČM, Čínske byliny a  formule, Ochorenia z chladu a tepla, Interná medicína, Pediatria, Gynekologia)

 • r. 2006 – odborná prax vo Fakultnej nemocnici Tradičnej čínskej medicíny v Pekingu

 • Od r. 2004 – samostatná prax v odbore TČM v centre Tradičnej čínskej medicíny „Tao cesta k zdraviu“ vo Zvolene

 • Od r. 2006 - publikačná, prednášková a osvetová činnosť v oblasti TČM a zdravého životného štýlu

 • Od r. 2007 – lektorka 1.školy TČM v Prahe v oblasti Dietetiky a výuky 1.ročníka fytoterapie

 • Od r. 2008 – lektorka výukových kurzov TČM pre Spoločnosťou priateľov Tibetu a meditačné centrum Jonang

 • Od r. 2013 – založenie ordinácie Tradičnej čínskej medicíny „Tao medica“ vo Zvolene

 • r. 2014 – uskutočnený cyklus odborných seminárov „Dietetiky čínskej medicíny s prepojením na súčasnú západnú výživu človeka“

 • r. 2014 – založenie výukových seminárov „Detskej Tuiny“ pre laickú aj odbornú verejnosť

 • r. 2015 – založenie ročnej školy Dietetiky TAO MEDICA - „Dietetiky čínskej medicíny s prepojením na súčasnú výživu človeka“

 

 

Dosiahnuté postgraduálne vzdelanie 

r. 2017 - Akupunktúrne body a meridiány, lektor: Ing. Norbert Synčák, Slovensko

r. 2016 - Význam akupunktúrnych bodov a ich využitie v praxi, lektor: MUDr. Bartosz Chmielnicki, Poľsko

r. 2016 - Využitie klasických zmesí pre liečbu ženských ochorení, lektor: Dr. Li Jie, Holandsko

r. 2016 - Dietetika čínskej medicíny, lektor: prof: Yu Chunquan, Čína

r. 2015 - Terapeut s aprobáciou v obore Pediatrie, lektor: Efrat Abramson, Izrael

r. 2015 - PI - Wei - Lun - Pojednanie o slezine a žalúdku, lektor: Dr. Li Jie, Holandsko

r. 2015 - Vyrovnanie hormónov - 5 fáz života ženy, lektor: Anastacia White, USA

r. 2015 - Učenie Wu Yun Liu Qi - teória kmeňov a vetví, lektor: Ing. Norbert Synčák, Slovensko

r. 2015 - Fytoterapia pri problémoch premeny stravy, lektor: Mgr. Jana Krameriová, Česká republika

r. 2015 - Najmodernejšie pozantky vo výžive, lektor: Mgr. Margit Slimáková, Česka republika

r. 2015 - Úvod do Japonskej akupunktúry, lektor: Alan Jansson TJA, Austrália

r. 2015 - Aplikovaná teória dráh podľa Dr. Wang Juyi, lektor: Nyssa Tang, USA

r. 2014 - Problémy psychiky - Harmonizácia 5 duší, lektor: Anastacia White, USA

r. 2014 – Bylinné zmesi pre nachladnutie a doliečovanie, lektor: Jean-Luc Klein

r. 2014 - 2015 – Význam akupunktúrnych bodov a ich využitie v praxi, lektor: MUDr. Bartosz Chmielnicki

r. 2014 - 2015 – Taoistická akupunktúra pre deti, lektor: Aram Tzayig, Efrat Abramson, Izrael

r. 2014 – Gynekológia – liečba endometriózy, menopazua, lektor: Barbara Kirschbaum, Nemecko

r. 2014 – Aurikuloterapia, lektor: MUDr. Jiří Bílek

r. 2014 – Akupunktúra 12 kĺbov,lektor: MUDr. Jozef Lucký

r. 2014 – Diagnostika jazyka pre pokročilých, lektor: MUDr. Ludmila Bendová

r. 2014 – Vyrovnávacia metóda Dr.Tana, lektor: MUDr. Jiří Bílek

r. 2013 – Psychické príčiny ochorení, lektor: Jean – Luc Klein, Francúzsko

r. 2013 - 2014 – Pulzová diagnostika Shen/Hammer, lektory: Sybill Huessen, MSTCM - Holandsko, Scott Tower, L.Ac. - Spojené štáty Americké

r. 2013 – Onkologické ochorenia, lektory: prof. Vladimír Načatoj, MUDr. Oxana Načataja, Rusko

r. 2013 - 2014 – Taoistická akupunktúra – teória kmeňov a vetví, lektor: Aram Tzayig, Izrael

r. 2013 – Kozmetická Guasha, lektor: prof. Zhang XIUQIN, Čína

r. 2013 – Učenie 6 dychov – Qi gong – Liu zi jue, lektor: QIN Fei, Majster Qi gongu

r. 2013 – Brušná akupunktúra, lektor: Tuvia Scott Lic.Ac., Izrael

r. 2013 – Harmonizácia Zeme a Duše Yi: tráviace problémy a chronická únava, lektor: Anastacia WHITE, Spojené štáty Americké)

r. 2013 – Čínska masáž detí, lektor: Dr. Junhua Zhang

r. 2013 – Harmonická žena, lektor: Mgr. Jana Arcimovičová

r. 2009 – Spojenie akupunktúry a YI-jingu, lektor: prof.Michel Vonogradoff, Francúzsko

r. 2008 – Diagnostika chorôb podľa jazyka, lektor: MUDr. Ľudmila Bendová

r. 2006 - Hepatológia z pohľadu TČM, lektor: prof.MUDr. Vladimír Načatoj, Rusko, člen Čínskej akadémie vied

r. 2006 - Emócie a psychika v tradičnej čínskej medicíne, lektor: prof. Givanni Maciocia , Univerzita TCM Nanťing

r. 2006 - Gynekológia z pohľadu TČM, lektor: prof. Chunyin LI , Univerzita Guangming, Peking

r. 2006 - WAIKE – vonkajšie ochorenia z pohľadu TČM - kožné lekárstvo,lektor: prof. LI Yueqing , primár Dermatovenerologickej kliniky Peking

r. 2006 – Ochorenia chrbtice z pohľadu TČM, lektor: MUDr.Gabriel Petrovics

r. 2005 - Gynekológia a liečba, lektor: prof. Giovanni Maciocia, Anglicko

r. 2005 – Dietetika z pohľadu TČM, lektor: prof.: Jian ZHOU, Univerzita Guangming, Peking

r. 2005 - Pediatria z pohľadu TČM, lektor: prof. Junhong Wang , Univerzita Guangming,Peking

r. 2005 – Akupunktúra ucha, lektor: MUDr.Gabriel Petrovics

r. 2005 – Bankovanie a maxovanie, lektor: MUDr.Juraj Gajdoš

r. 2005 - WENBIMG – ochorenia z tepla, lektor: prof. Jingyuan Liu , Univerzita Guangming, Peking