Search

 

Celková cena ročného štúdia je 1100,- EUR. Spolu sa jedná celkovo o 10. seminárov.

Cena 1.seminára je 110,- EUR. V cene sú zahrnuté kompletné materiály a skriptá.

Školné je možné zaplatiť v 2. splátkach: cena 1. splátky je 550,- EUR. alebo v 3. splátkach ( cena 1. splátky je 370,- EUR ).

Platbu je potrebné uhradiť pred zahájením štúdia.

 

Platbu je potrebné uhradiť pred zahájením štúdia. Nie je možné zúčastňovať sa seminárov jednotlivo, pretože jednotlivé témy postupne na seba naväzujú, a pre pochopenie jednotlivých tém je potrebná znalosť predchádzajúcich seminárov.