Search

1. Za aký čas uvidím výsledok, teda zlepšenie zdravotného stavu v liečbe čínskou medicínou?

 

Výsledok liečbe – teda zlepšenie zdravotného stavu nastáva u každého človeka rôzne – individuálne.

 

Sú ochorenia – oslabenia, u ktorých vieme, že sa dajú zlepšiť v priebehu 2-3 mesiacov, sú však aj ochorenia, kde liečba môže trvať aj niekoľko mesiacov – až 1-2roky. K tým ľahším ochoreniam, ktoré sa dajú vyliečiť správne nadstavenou liečbou celkom rýchlo patria rôzne infekty – prechladnutie, chrípka, angína, avšak aj pri nich záleží na sile obrannej čchi človeka, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri boji so škodlivinou, ktorá prenikla do vnútra. Preto u niekoho je to záležitosť 2 – 4 dní, u niekoho 1 – 2 týždňov. Avšak ako píšem správne volená liečba – hlavne druh bylinnej zmesi – jej správna dávka, kľud, odpočinok, správne dietetické opatrenia, vedia aj u oslabeného jedinca s týmito infektmi dosť dobre skoncovať.

 

Najťažšie je to u chronických degeneratívnych ochorení – hlavne v pokročilom štádiu, teda keď pacient má toto ochorenie v organizme už dlhú dobu – niekoľko rokov, desiatok rokov a pod.

 

Najzávažnejšie je tu u autoimunitných ochorení: tam podobne ako aj západná medicína má aj čínska svoje obmedzenia v liečebných výsledkoch, pretože tieto ochorenia patria do tzv. najhlbších úrovní organizmu – úroveň kostnej drene, kostí, nervovej sústavy a pod. - v teórii čínskej medicíny tomu hovoríme, že tieto ochorenia sú pod orgánovou úrovňou v systéme mimoriadnych dráh.

 

V sekcii: Zdravotné problémy, pri ktorých môže čínska medicína pomôcť, máte vypísané základné oslabenia – ochorenia, pri ktorých Vám môže čínska medicína najviac pomôcť. Samozrejme nie je tam vypísané všetko. Rozsiahlosť pôsobenia čínskej medicíny, tak ako je braná priamo na fakultách a klinikách v Číne je v podstate neobmedzená, len ako píšem niekde vie pomôcť viac, niekde – pri vážnych ochoreniach, alebo ochoreniach v pokročilom štádiu vie aspoň zmierniť dopad daného ochorenia na organizmus a zmierniť príznaky, ktoré dané ochorenie sprevádza. Tvrdiť, že čínska medicína dokáže vyliečiť všetko a všetkých by nebolo správne. Vždy je to o prepojení viacerých faktorov: 1. o aké ochorenia sa jedná, a v akom štádiu sa ochorenie nachádza v čase, keď k nám pacient prichádza, 2. aká je schopnosť pacienta dodržiavať nielen liečbu samotnú, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou liečby – jedná sa hlavne o dietetické a pohybové opatrenia. 3. správne nadstavený spôsob liečby – kombinácia zmesí, vplyv na akupunktúrne body.

 

Vo svoje praxi sa stretávam s ľuďmi, ktorí prichádzajú s rôznymi ochoreniami, a ktorí prešli rôznymi liečebnými postupmi hlavne západnej medicíny – menej, alebo viac úspešnými. Títo ľudia si za ten čas, ktorý sa liečia mali možnosť uvedomiť, že cesta užívania tabletiek nie je jedinou cestou – a že ak chcú svoj zdravotný problém ešte viac zlepšiť je potrebné hľadať aj iné cesty. A práve cesta čínskej medicíny je v liečbe mnohých ochorení veľmi nápomocná.

 

2. Prečo musím počas liečby upraviť aj stravu?

 

Úprava jedálnička – teda toho čo do tela prijmeme a čo obmedzíme, alebo vynecháme, je v liečebnom procese veľmi dôležitá. Každý terapeut by si mal byť vedomý faktu, že práve strava je ten najdôležitejší článok, ktorý môže liečebný proces umocniť, a v tom čo v liečbe dosiahneme následne zastabilizovať, alebo naopak pri nesprávnej strave sa liečebný proces môže negovať. A toto je hlavný dôvod prečo v mojej ordinácii u každého pacienta riešim aj kompletný rozpis stravy. Písomnou formou mu rozpíšem, ktoré potraviny sú pre neho základňou, ktorú môže prijímať neobmedzene – samozrejme s prihliadnutím na pestrosť stravovania, ktoré potraviny cca 1 x za týždeň, ktoré cca 1 x za 2 týždne, a ktoré by mal na istý čas zo svojho jedálnička vylúčiť. Taktiež ho poučím, ktoré formy úpravy sú pre neho vhodné najviac, a ktoré najmenej.

Nežiadam, a ani by to nebolo možné, aby tieto zmeny spravil človek zo dňa na deň, to by bolo pre neho až príliš stresujúce. Naopak, som toho názoru, že každá zmena aj tá stravovacia sa má robiť postupne – pozvoľna, bez stresu a napätia. A hlavne to musí človek chápať a prijímať – ako sa vraví musí mu to docvaknúť v jeho hlave, až vtedy má vyhrané. Napríklad čo sa týka obilných kaší u človeka, ktorý bol zvyknutý raňajkovať klasicky: chleba + niečo...., zavádzame obilnú kašu najprv cca 3 x v týždni – s tým, že vie, ktoré obilniny sú pre neho najviac prospešné, a stými začína.

 

V pdf dokumente, ktorý posielam s vyhodnotením s názvom Obilné kaše, má cca 20 receptov, ktoré môže hneď aplikovať v praxi.

 

3. Aké sú kontraindikácie v liečbe čínskou medicínou??

 

Kontraindikácie v liečbe čínskou medicínou sú podľa toho o akú liečebnú disciplínu sa jedná. V každej z nich sú určité obmedzenia, ktoré musí diplomovaný praktik ovládať. Jedná sa hlavne o kontraindikácie u žien v období tehotenstva, ďalej v období dojčenia, u najmenších detí, alebo v prípade určitých ochorení.

 

Napríklad pri ochorení, kde dominuje v tele škodlivina horúčosti nemôžeme podávať zahrievajúce bylinné zmesi, nemôžeme podporovať body zahrievaním, neodporúčať potraviny, ktoré by túto horúčosť ešte viac umocňovali a pod. Čiže všetko je to postavené na správnej diagnostike, správnom vyhodnotení diferenciálnej diagnostiky a správne nastavenej liečbe – správnom dávkovaní, správnej dĺžke užívania.

 

4. Ako mám postupovať, keď sa chcem k Vám objednať?

 

Je potrebné mi zavolať a dohodnúť si telefonicky termín. Bohužiaľ čakacia doba vzhľadom na množstvo prihlásených ľudí je u mňa cca 2 mesiace, s tým treba rátať. Ak sa stane, že nedvíham telefón, je to z dôvodu, že robím nejaký liečebný úkon, alebo diagnostikovanie, pri ktorých nemôžem zodvihnúť. Ja sa následne ak mám zobrazené číslo - na toto neprijaté telefónne číslo spätne sama zavolám, buď ešte v ten deň, alebo v priebehu ďalšieho 1 – max. 2 dní. Telefóny dvíham od 9.00 hod. do 18.00 hod., v priebehu pracovného týždňa.

 

Celý postup ako diagnostika prebieha je rozpísaný v sekcii Priebeh diagnostiky.

 

5.Môžem k Vám prísť len tak, aj keď ma netrápia žiadne zdravotné problémy?

 

 

Áno je to možné, môžete sa kľudne objednať, a absolvovať kompletnú diagnostiku. Aj keď človeka netrápia žiadne zdravotné problémy, môže svoje zdravie podporovať a udržiavať. S prihliadnutím na faktory konštitúcie podľa kmeňov a vetví, fyzickej konštitúcie, genetických predispozícií má každý človek dané do vienka rôzne predispozície – pozitívne aj negatívne. A práve na tie negatívne sa zameriavame, aby sa v budúcnosti nerozvinuli a nespustili nejaký chorobný proces. Taktiež je dôležitý faktor veku, daného ročného obdobia, stresovej záťaže a pod. Toto všetko zohráva rolu v nadstavení prevencie. Kiež by každý človek mal takéto vnútorné upovedomenie, a sám sa svojim zdravotným stavom zaoberal v rámci prevencie a udržiaval si ho týmito spôsobmi už od mladosti. Vždy ma veľmi poteší, keď sa mi objedná človek práve so záujmom o prevenciu.