Search

 

 Absolvent ročnej školy Dietetiky bude mať kompletné znalosti z oboru Dietetiky čínskej medicíny, ale taktiež z najnovších poznatkov o výžive z Dietetiky západnej. Následne ich bude vedieť na základe základných princípov učenia o Jin – Jangu, 5-tich elementoch, západných poznatkoch o nutričných prvkoch – makroelementov, mirkoelementov a glykemickom indexe dôležitých pre náš organizmus správne skombinovať a navrhnúť optimálny spôsob stravovania s prihliadnutím na zdravotný stav človeka, jeho vek, jeho konštitúciu, momentálne ročné obdobie a klimatický stav podnebia. Bude vedieť tieto poznatky zahrnúť do rôznych praktických rád – pri zostavovaní receptov a správnych foriem úprav pri príprave jednotlivých jedál dňa. Tieto poznatky môže využiť vo svojej odbornej profesii – či už ako lekár, terapeut čínskej medicíny, výživový poradca, alebo iný terapeut zaoberajúci sa zlepšovaním zdravotného stavu človeka. Samozrejme taktiež vo svojom osobnom živote pri zlepšovaní zdravotného stavu seba, alebo členov svojej rodiny, blízkych a priateľov. Komplexnosť celého štúdia je výnimočná práve v tom, že bude vedieť kompletné informácie obidvoch oborov Dietetiky správne prepojiť a hlavne veľmi efektívne a prakticky uplatniť.