Search

 

O prevencii v čínskej medicíne by sme mohli napísať veľmi veľa, pretože je to oblasť, kde čínska medicína vďaka celostnému prístupu k organizmu človeka dokáže podporiť a zharmonizovať jednotlivé zložky – čchi, krv, jin, jang, telesné tekutiny, a na ich základe podporiť aj funkcie jednotlivých orgánov.

Pod pojmom prevencia v čínskej medicíne sa jedná hlavne o to, aby sa jednotlivé zložky udržali v dostatočnom množstve a kvalite, aby ich prúdenie v organizme fungovalo bez prekážok a stagnácií. Taktiež, aby sa jednotlivé zložky čchi – hlavne čchi obranná a výživujúca tvorili v dostatočnej sile, čo záleží hlavne od správneho stravovania, pohybu, spánku, neprepínania a nevyčerpávania sa, s prihliadnutím na faktor ročného obdobia, konštitúcie, ktorú dostal človek do vienka, dedičných predispozícií a súčasnej životnej situácie. Správny prístup v prevencii je teda veľmi dôležitý, a je na odbornosti praktika CM, aby vedel správne podporiť a vysvetliť každému pacientovi jednotlivé faktory, a zhodnotením jeho aktuálneho zdravotného stavu určil postup – na čo sa zamerať na začiatku ako na prvé, a ako ďalej následne postupovať.

Vo svojej praxi mám dnes už viac pacientov, ktorí ku mne prichádzajú na pravidelné preventívne kontroly. Tým, že sme u nich už odstránili rôzne zdravotné problémy, s ktorými prišli postúpili do fázy, v ktorej sa snažia svoje zdravie práve touto prevenciou udržiavať. A to je v podstate cieľ, do ktorého sa chcem dostať s každým mojim klientom - pacientom. Nielen liečiť – hasiť, keď je to akútne, ale zlepšovať celkový stav organizmu, jeho jednotlivých zložiek ešte pred tým, ako sa nejaké ochorenie spustí. Nie s každým pacientom sa dostanem do tejto fázy, pretože je to v prvom rade o jeho sebadisciplíne, a nie každý dozrel do tohto stavu uvedomenia, s tým sa bohužiaľ nedá nič robiť. Ale pre tých, ktorí to pochopia, pre tých je cesta prevencie v čínskej medicíne veľmi silným partnerom a veľmi efektívnou metódou ako si zdravie udržiavať a upevňovať.

 

Ak by som mala vypichnúť to najpodstatnejšie o čo v prevencii ide, jedná sa o nasledovné:

 

v prvom rade ideo posilňovanie obrannej energie, o správne stravovanie – výber potravín a ich úprav v súlade s ročným obdobím a pravidelné posilňovanie tých orgánov a zložiek, ktoré majú tendenciu na základe našej dedičnej a konštitučnej predispozície byť u človeka oslabené.

 

Obranná energia chráni povrch tela a bráni prieniku škodliviny, taktiež pomáha udržiavať správnu – stálu teplotu tela, reguluje potenie. Metódy, ktorými môžeme túto energiu posilniť sú hlavne súlad s ročnými obdobiami – vzťah k pohybu, správnemu spánku, k správnemu jedálničku a posilňovanie cez akupresúrne body a bylinné zmesi. Toto všetko môžeme krásne prepojiť a v každej oblasti si nájsť to vhodné pre nás.

 

V rámci správneho stravovania sa jedná o najpodstatnejší zdroj, z ktorého sa tvorí nová energia a krv, teda veľmi záleží na tom, čo do nášho tela vložíme. Aký kvalitný je tento zdroj, taká kvalitná bude aj nová čhi, krv a telesné tekutiny, z ktorých si následne všetky orgány zoberú jednotlivé substancie, ktoré potrebujú k správnemu fungovaniu, čiže kvalita týchto zložiek ovplyvní aj kvalitu ich fungovania.

 

No a v konečnom dôsledku znalosť našej konštitúcie, znalosť toho čo je potrebné v našom tele posilňovať, na čo môžeme vsádzať, v čom musíme byť opatrní, na čo si dávať pozor, a čomu sa radšej v našom prípade vyhnúť.

 

Zdá sa, že je to veľmi zložité, ale pri pochopení základných zákonitostí, ktoré ja osobne vysvetľujem každému pacientovi (a z veľkej časti mu ich spracujem aj písomne), dochádza k logickému prepájaniu týchto faktorov, a ich správnemu zapájaniu do nášho života. Postupne sa to stáva pre človeka úplne prirodzené.

Použijem výrok z knihy Barbari Temelie, Výživa podle pěti elemntu: „Ak sa začneme učiť tomuto krásnemu ucelenému systému - dostávame ho do hlavy, následne ako ho postupne zavádzame do praxe prechádza nám z hlavy do krvi, a keď začneme cítiť ako sa naše zdravie postupne zlepšuje, cítiť, že to skutočne funguje, presúva sa nám z krvi do srdca, a vtedy máme vyhrané, vtedy tento systém začneme mať skutočne radi,. pretože čo je raz v našom srdci, to nám nikto už len tak nezoberie.

 

Moja rada znie: využime teda tieto znalosti čínskej medicíny v náš prospech, buďme tí, ktorí sú múdri, a ktorí využívajú múdrosť našich predkov – lekárov, mudrcov a pod. Podporme a hlavne zlepšime kvalitu nášho života, pretože 80% oslabení a ochorení, s ktorými sa dnešná generácia ľudí potýka sa dá určite do veľkej miery zlepšiť, alebo až odstrániť. Prečo sa teda trápiť, keď to nie je nutné?? Je to na každom z nás, akú cestu si vyberieme.