Search

 

Škola Dietetika vznikla ako odozva na cyklus seminárov Dietetiky, ktoré sme začali robiť od r.2007.

Postupne sa semináre tématicky rozširovali a naberali na rozsahu svojej výuky.

V roku 2014 sme otvorili Dietetiku, ktorá pozostávala zo 4-víkendových seminárov, a na základe veľmi pozitívnych ohlasov našich absolventov, sme sa rozhodli založiť komplexné ročné štúdium študijného oboru Dietetiky, ktoré svojim rozsahom výuky bude spĺňať tie najvyššie nároky na znalosti o výžive v rámci teórie aj praxe.

 

 

Škola Dietetiky ponúka kompletné štúdium zamerané na stravovanie podľa zásad a pravidiel Tradičnej čínskej medicíny. Zároveň ponúka aj tie najnovšie poznatky a informácie súčasnej vedy o Výžive človeka a učí účastníkov ich vzájomne prepojiť zo systémom Dietetiky TCM. Umožňuje pochopiť zákonitosti fungovania nášho organizmu z pohľadu obidvoch medicín, pričom forma výuky kladie dôraz, aby sa všetky naučené informácie vedeli preniesť a zaradiť do praxe. Dáva nám prehľad a pochopenie (o pozitívnych aj negatívnych stránkach) aj o iných stravovacích systémoch a zvyklostiach – stravovanie podľa zásad Ajurvédy, podľa krvných skupín, metabolických typov, a pod.

V súčasnej dobre vzrastá dopyt po informáciách ako sa správne a zdravo stravovať. Je ich tak veľa, že sa často krát vo svojej praxi stretávam s tým, že ľudia majú tzv. „stravovací chaos“, doslova sa v tej spleti informácií strácajú. Nevedia ako začať, ktoré potraviny sú pre nich tie najhlavnejšie, ktoré len doplnkové, či uprednostniť vegetariánsku stravu, alebo jesť aj mäso, či jesť, alebo nejesť mliečne výrobky a pod. Systém výuky školy Dietetiky Vám v priebehu roka postupne ukáže cestu, ako sa v tejto spleti informácii správne vyznať, ktoré potraviny a spôsoby úprav sú vhodné, alebo nevhodné pre daného jedinca v rámci jeho konštitúcie a aktuálneho zdravotného stavu.

Plán výuky je nadstavený na jednotlivé víkendové učebné celky, ktorými sa budeme postupne hlbšie vnárať do teoretických základov Dietetiky TCM a súčasnej náuke o Výžive človeka – viď. rozsah výuky.

Celkový rozsah výuky sa delí do dvoch hlavných skupín:

1.Všeobecná dietetika – ktorá prináša informácie – ako chápať základné princípy teórie Čínskej medicíny v prenesení na stravovanie a zostavovanie jedálnička. Učí nás správne určiť konštitučný typ, pochopiť učenie Jin-Jangu v jednotlivých potravinách v rámci ich povahy, chute. Učí nás správne aplikovať teóriu 5-tich elementov – v rámci našej fyziológie a správneho vytvárania dostatočného a kvalitného zdroja novej energie a krvi. Taktiež nás naučí zohľadňovať ročné obdobie, aktuálne počasie, a celkovo chápať energiu potravín a jej úpravy.

2. Liečebná dietetika - je zameraná na správne posúdenie zdravotného stavu človeka – určenie jeho základného syndrómu oslabenia a následne na správne zostavenie jedálnička.

 

Na konci ročného štúdia a po absolvovaní záverečnej skúšky, získajú účastníci Diplom o ukončení štúdia.