Search

Na školu Dietetiky sa môžete prihlásiť priamo u organizátorky p. Janky Repákovej, mob.kontakt: 0905 453 080, alebo vyplnením prihlášky v tejto sekcii. Následne Vás bude telefonicky kontaktovať p. Janka Repáková, ktorá bude bližšie upresňovať informácie s blížiacim sa termínom 1. seminára. Vyplnením prihlášky, alebo telefonickým prihlásením budete zaregistrovaný účastník školy Dietetiky.
Prihlásením na štúdium zároveň potvrdzujete, že súhlasíte so Storno podmienkami uvedenými nižšie.

 

V prípade záujmu o propagáciu školy u svojich pacientov (klientov, známych, študentov, obchodných partnerov a pod.) máte k dispozícii plagát v sekcii Na stiahnutie, ktorý im môžete rozposlať, alebo ho zverejniť vo Vašich pracovných priestoroch, poprípade po dohode s nami aj na Vašej web.stránke, alebo Facebooku.

 

STORNO PODMIENKY: V prípade, že sa nebudete môcť na 1. seminár dostaviť a neoznámite nám to minimálne 1 týždeň dopredu, si účtujeme storno poplatok 50% z ceny 1.seminára, čiže 40.- eur. V prípade neúčasti z nejakých vážnych dôvodov na niektorom zo seminárov v rámci roka sa poplatok za daný seminár nevracia, pretože sa jedná o platbu školného ako celku. Účastník školy v prípade neúčasti bude mať k dispozícii výukový materiál – skriptá, aby svoju neúčasť mohol vykompenzovať formou samoštúdia, a bez problémov mohol nadviazať na učebnú látku, ktorá sa bude preberať na nasledujúcom seminári.

Prihláška


Učastník školy*
Adresa:
Telefón:*
-
E-mail*
Možnosti*
Poznámka