Search

 

01.seminár:  september 2017

 

02.seminár: 

 

03.seminár: 

 

04.seminár: 

 

05.seminár: 

 

06.seminár:

 

07.seminár: 

 

08.seminár: 

 

09.seminár: 

 

10.seminár: 

 

 

Dátumy seminárov môžu byť ešte pozmenené, podľa okolností.