Search

 

Pred diagnostikou:

1. Na začiatku posielam emailom každému pacientovi tzv. diagnostický dotazník, ktorý je potrebné vyplniť. V emaile sú uvedené aj určité inštrukcie, ktoré je potrebné dodržať vzhľadom na diagnostikovanie cez pozorovanie jazyka (jedná sa hlavne o jedenie, pitie, fajčenie, užívanie liekov a pod.).

2. K dotazníku je potrebné uviesť a rozpísať priebeh ochorení, operácií, úrazov (ak nejaké boli), dlhodobo užívaných liekov.

3. Ako tretie je potrebné rozpísať zhruba týždňový jedálny lístok: čo ste jedli na raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru + pitný režim.

  

Všetky tieto rozpisy je potrebné zaslať cca 2 dni pred osobným stretnutím.

 

Diagnostika – osobné stretnutie:

 

Samotná diagnostika prebieha cca 1,5 hodiny. Vzhľadom na to, že zaslaním dotazníka, rozpisu ochorení a stravy už viem, o aké disharmónie sa jedná, môžem klásť cielené otázky a všetky aj tie najjemnejšie príznaky – symptómy postupne zatrieďujem podľa pravidiel teórie čínskej medicíny. Následne pozorujem jazyk, počúvam pulzy jednotlivých orgánov (jedná sa veľmi prepracované systémy TČM), palpujem pohmatom dráhy a body na tele.

Následne to priamo na mieste vyhodnotím a hovorím pacientovi o aké oslabenie sa jedná, a čo sa s ním dá robiť, ako ho zlepšiť, liečiť – prostredníctvom fytoterapie, akupunktúry, akupresúry, a liečebnej dietetiky – úpravou stravy. Tým pacient získava ucelený obraz o jeho zdravotnom stave. Avšak vzhľadom na to, že informácií, ktoré odovzdávam je veľa (a z vlastnej praxe viem, že nie všetko si človek zapamätá hneď na prvom sedení), pristúpila som k tomu, že každému pacientovi zasielam emailom tzv. vyhodnotenie diagnostiky s podrobným rozpisom liečby a podrobným rozpisom stravy. Pacient následne teda vie, aké potraviny má v jeho zdravotnom stave uprednostňovať, ako ich správne kombinovať, ktoré potraviny obmedziť alebo až vylúčiť, čo zhruba jedávať na raňajky, obed, večeru a aký pitný režim dodržiavať. Okrem toho si môže podrobne pozrieť, aké liečivá mu chcem v liečbe nasadiť, keďže informácie o nich sú už dostupné na rôznych web stránkach vo všetkých svetových jazykoch.

Taktiež ho poučím o jeho konštitúcií na základe teórie kmeňov a vetví, ktorá sa určuje podľa dátumu narodenia a dáva do vienka každému jedincovi určité predispozícii (pozitívne aj negatívne) na celý život.

Tým pádom má ucelený prehľad v rámci teórie Čínskej medicíny, vie, čo môže zo svojim zdravotným stavom robiť, aké opatrenia má prijať v rámci liečby a stravovania.

Taktiež má v liečbe uvedený tzv. akupresúrny recept, ktorý ho následne učím na cca hodinovom sedení, takže k liečbe fytoterapiou má taktiež liečbu akupresúrou v domácom liečení, ktorá je veľmi silnou metódou, a ktorá pri pravidelnom aplikovaní veľmi silne umocňuje vnútornú liečbu fytoterapiou. Masírovaním bodov na dráhach dochádza k posilňovaniu činnosti jednotlivých oslabených orgánov a k napomáhaniu odstraňovania rôznych stagnácií a škodlivín, ktoré sa nachádzajú v organizme.

V základe som Vám opísala, aký postup je u mňa pri každom pacientovi.

Len na základe takejto kompletnej diagnostiky som odborne spôsobilá nadstaviť liečbu, ktorá tým, že je prepojená s liečbou cez 3 hlavné liečebné disciplíny Čínskej medicíny (fytoterapiu, akupunktúru - akupresúru, liečebnú dietetiku) dokáže v plnej sile spustiť liečebný proces v organizme.

 

 

Pre bližšie upresnenie a pochopenie základných pravidiel diagnostiky a liečby si prečítajte sekciu Čínska medicína

Diagnostické metódy a Liečebné metódy.