Search

 

Vyšetrovanie jazyka.

Vyšetrovanie jazyka patrí medzi najprepracovanejšie metódy diagnostikovania v čínskej medicíne. Pomáha upresniť stav organizmu, silu škodliviny, intenzitu oslabenia jednotlivých zložiek – čchi, jin, jangu, krvi, telesných tekutín. Určujeme ňou ústup alebo naopak zhoršovanie ochorenia. Vyšetrenie jazyka sa následne zlaďuje s vyšetrením pulzu a ďalšími vyšetrovacími metódami, symptómami, a až na základe všetkých získaných informácií sa robí tzv. „vyhodnotenie diagnostiky“ a určuje syndróm oslabenia a následne liečba. O jazyku sa hovorí, že je „výhonkom srdca“, keďže je vývodom čchi tohto orgánu. Taktiež je spojený s čchi sleziny – umožňuje nám rozoznávať päť základných chutí. Taktiež súvisí zo žalúdkom, tenkým črevom, a ďalšími orgánmi, s ktorými je spojený prostredníctvom dráh čchi, ktoré k nemu priamo alebo nepriamo vedú.

Delíme ho na tzv. zóny, na ktorých sa projekujú jednotlivé orgány – špička patrí srdcu, oblasť za špičkou pľúcam, stred slezine a žalúdku, boky pečeni a žlčníku, koreň tenkému a hrubému črevu a taktiež močovému mechúru a ľadvinám. Jedná sa teda o jedno z najdôležitejších vyšetrení, ktoré nám pomáha do veľkej miery určiť správne syndróm oslabenia. Základné informácie o tom, čo všetko môžeme zistiť z jazyka budú uvedené v článku „Čo nám hovorí náš jazyk“ v sekcii ČLÁNKY.

 

Vyšetrovanie pulzu.

Pohmat pulzu patrí k najdôležitejším a tiež najviac prepracovaným metódam vyšetrenia v Čínskej medicíne. Krv je v Čínskej medicíne zmes čchi (jangovej zložky) a krvnej tekutiny (jinovej zložky) a má tesný vzťah k všetkým orgánom a častiam tela. Najtesnejší vzťah je so srdcom, keďže srdce riadi cievy a krv a poháňa ju prostredníctvom svojej čchi. Ďalej veľmi súvisí s pľúcami, ktoré nazývame „dvoranou všetkých ciev“, a kde prebieha proces okysličovania krvi. Slezina a žalúdok sú orgány, ktoré sa podieľajú na jej neustálom doplňovaní cez zdroj výživy – príjmom stravy a tekutín, pečeň reguluje jej množstvo a umožňuje jej prúdenie prostredníctvom funkcie riadenia priechodnosti organizmu, ktorá je dôležitá pre jej plynulú cirkuláciu. Ľadviny sa podieľajú na jej tvorbe prostredníctvom svojej esencie ťing. Krv a pulz je teda výsledkom pôsobenia mnohých síl a procesov v našom organizme, a je teda aj akýmsi zrkadlom riadnej činnosti a vyváženosti jednotlivých orgánov a substancií. Jednotlivé orgány prispievajú k tvorbe tepovej vlny a majú akoby svoj pulz, ktorý môžeme zisťovať na určitých miestach. Disharmónia akéhokoľvek orgánu sa potom odráža aj v jeho pulze, čo zaznamenávame v zmene jeho charakteristiky – celkovej alebo špecifickej pre ten ktorý orgán. V súčasnosti sa najviac používa oblasť zápästia na palcovej strane, tzv.“ústie palca“. Každá strana sa delí na tri menšie úseky.

Sú aj ďalšie pulzové diagnostické metódy, ktoré sú ešte hlbšie prepracované. Takou je aj metóda pulzovej diagnostiky rozvinutá doktorom Shenom a Hammerom, nazývaná Shen/Hammer, ktorá na každej strane zisťuje pulz až na 12-tich pozíciách na ľavej strane a 13-tich pozíciách na strane pravej. Túto metódu používam vo svoje praxi najviac. Okrem základných hlavných orgánov Cang a Fu, sa prostredníctvom toho systému zisťuje stav bránice, neuro-psychickej úrovne, …..

 

Vyšetrovanie kladením otázok.

Kladenie otázok je veľmi dôležité, pretože okrem vyšetrovacích metód akými sú hlavne jazyk a pulz, je potrebné zistiť o stave pacienta čo najviac potrebných údajov. To vyžaduje aktívnu účasť pacienta.

Zisťujeme rôzne objektívne pocity pacienta, prekonané ochorenia, užívané liečivá, psychické rozpoloženie, životné podmienky doma aj v práci.

Dôležitých je tzv. 11 hlavných okruhov, na ktoré sa spytujeme: 1. Vzťah k teplu a k zime, 2. Potenie, 3. Bolesti hlavy, 4. Bolesti po tele, 5. Chuť k jedlu - trávenie, 6. Vylučovanie, 7. Pocity po tele, 8. Uši a oči, 9. Smäd, 10. Spánok, 11. Gynekológia a sex. energia.

U všetkých okruhov sa zisťujú príznaky súvisiace s jednotlivými zložkami: čchi, jin, jangom, krvou, telesnými tekutinami. Taktiež sa zisťujú príznaky súvisiace s okruhmi hlavných orgánov: pečeňou, srdcom, slezinou, pľúcami a ľadvinami.

Je dôležité, aby pacient odpovedal čo najpresnejšie a nezatajil žiadne príznaky, pretože aj ten najmenší detail je v stanovaní správnej diagnózy dôležitý. Na toto má každý terapeut pri prvom sedení vyčlenených cca 45 – 60 minút.

 

Vyšetrovanie pohmatom na dráhach, bodoch a jednotlivých častiach tela.

Prehmatávanie jednotlivých častí tela je doplňujúcou, ale tiež veľmi dôležitou súčasťou vyšetrenia.

Pomáha upresňovať stavy horúčosti a chladu, bolestí, tvrdosti a mäkkosti – plnosti a prázdnoty, vlhkosti, suchosti a pod. Prehmataním sa napr. zisťuje veľkosť a tvar zdurenín, opuchov, prítomnosť či neprítomnosť lokálnych bolestí a pod. Vďaka pohmatu môžeme zisťovať aj priechodnosť energetických dráh, ide hlavne o pohmat na predlaktí a predkolení. Prehmatávajú sa aj niektoré body na energetických dráhach, ktoré môžu odrážať zmeny vnútorných pomerov alebo zmeny vnútorných orgánov. Zisťuje sa aj bolestivosť na týchto bodoch, čím je väčšia už pri ľahšom dotyku, tým býva postihnutie akútnejšie.

 

Vyšetrovanie pozorovaním.

Vyšetrovanie pozorovaním, tiež nazývané vyšetrenie zrakom, nám pomáha zistiť stav vnútorných orgánov. Ich prejav je totiž v rámci prepojenosti organizmu, viditeľný cez rôzne príznaky, ktoré organizmus môžu postihnúť, a ktoré môžeme pozorovať aj navonok. V starých textoch v knihách sa píše, že: „Rozpoznať chorobu zrakom je božské umenie“. Pri vyšetrovaní terapeut prevádza jednak celkové pozorovanie (zjav, dojem, akým pacient pôsobí, fyzický vzhľad – fyzickú konštitúciu, spôsob pohybu, gestikulácie a pod.), a jednak skúmanie jednotlivých častí tela (hlavy, trupu, končatín, zmyslových orgánov, pokožky a pod.).

 

Vyšetrovanie počúvaním.

 

V tomto diagnostikovaní ide o počúvanie vydávaných zvukov – intonácii reči, kašľu, dýchaniu, vzdychaniu, škvŕkaniu v bruchu, čkaniu a pod. Zmeny hlasu napr. udávajú naše emočné rozpoloženie a celkovo stav nášho ducha Shen, pretože hlas súvisí zo srdcom, ktoré je podľa čínskej medicíne psychickým centrom človeka, naviac je prepojené jazykom. Okrem toho rôzne prejavy napr. kašľa nám pomáhajú určiť či sa jedná o oslabenie plnej, alebo prázdnej povahy, o prejav škodliviny chladu, či horúčosti a pod. Ide teda o dôležitú súčasť vyšetrovacích metód, ktorá nám umožňuje v prípade postihnutia alebo oslabenia presnejšie stanoviť diagnózu – postihnutie.