Search


Deprecated: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated in /home/yt014000/tcmordinacia/modules/mod_jp_smooth_gallery/mod_jp_smooth_gallery.php on line 18

 

V dnešnej, ako často zvykneme hovoriť „rýchlej dobe“, sa mnohí z vás nestíhajú starať o svoje zdravie na takej úrovni, akú by si váš organizmus zaslúžil. Bohužiaľ, väčšinou sa spamätávame, až keď nám naše telo začne samo signalizovať cez rôzne príznaky – symptómy (väčšinou bolestivé stavy), že nie je všetko v poriadku. Následne väčšina začne hľadať, ako daný problém vyriešiť - v horšom prípade tabletkou na utlmenie bolesti, v lepšom prípade sa človek začne zamýšľať a hľadať príčinu, kde nastala chyba, a čo by mohol spraviť, aby sa problém odstránil. Tí z vás, ktorí si uvedomujete, že nie všetko rieši hltanie tabletiek, a že pre zachovanie zdravia je potrebné aj niečo spraviť (v rámci úpravy stravy, pohybu, prevencie s prihliadnutím na vek, pohlavie, individuálny zdravotný stav, dedičné predispozície, ročné obdobie a pod.), ste na najlepšej ceste zlepšiť svoj zdravotný stav. 

 

Samozrejme, sú medzi vami aj ľudia vysoko uvedomelí, ktorí sa snažia na svoje zdravie vplývať aj preventívne. Pre všetkých z vás je tu komplexný systém Čínskej medicíny, ktorá ako jediná svojou prepracovanosťou a overenosťou časom na obrovskej vzorke populácie je schopná konkurovať v určitých liečebných metódach a následne liečebných výsledkoch aj medicíne západnej.

Ordinácia TAO MEDICA Vám poskytuje liečbu čínskou medicínou - Tradičnou (TCM) aj Klasickou (CCM), cez jej liečebné metódy.

 

Hlavnou liečebnou metódou je FYTOTERAPIAliečba prostredníctvom bylín, bylinných zmesí. Ďalšími liečebnými metódami sú DIETETIKA – úprava stravy podľa individuálneho zdravotného stavu jednotlivca, podľa výsledku diferenciálnej diagnostiky, s prihliadnutím na ďalšie dôležité aspekty. Ovplyvňovanie akupunktúrnych bodov - AKUPRESÚRA – pôsobenie na akupunktúrne body nachádzajúce sa na meridiánoch – energetických dráhach jednotlivých orgánov, DETSKÁ TUINA, BANKOVANIE, MOXOVANIE, TIGROVANIE, GUASHAO všetkých liečebných procedúrach si môžete podrobne prečítať v sekcii Čínska medicína – Liečebné metódy.

Čínska medicína nám poskytuje obrovskú studnicu vedomostí, z ktorej čerpáme po celé tisícročia.

Je to hlboko prepracovaný systém liečby a prevencie, ktorý vie pomôcť pri širokej škále rôznych oslabení a ochorení. Avšak hlavným zámerom je, naučiť človeka byť zodpovedným za svoje zdravie – je to teda návod, ako si zdravie nielen zlepšiť, ale hlavne udržiavať, cez prepojenie stravy, fytoterapie, akupunktúry, Tuina masáží, cvičení čchi-kungu, dýchacích a meditačných cvičení.

V súčasnej dobe sa rozšírila do všetkých končín sveta, a vďaka diplomovaným praktikom Tradičnej čínskej medicíny, alebo Klasickej čínskej medicíny - fytoterapeutom a akupunkturistom Vám prináša vysoko odbornú starostlivosť aj u nás na Slovensku. Cieľom ordinácie TAO MEDICA je prostredníctvom metód diagnostiky a liečby riešiť rôzne disharmónie a ochorenia organizmu, ale taktiež pôsobiť v prevencii vzniku chorôb prostredníctvom Čínskej medicíny ako komplementárnej liečebnej metódy k liečebným metódam západnej medicíny.

 

Potešujúcou správou je taktiež, že od roku 2015 spúšťame opäť na Slovensku Ročnú školu Dietetiky – TAO MEDICA v 11-tich na seba nadäzujúcich víkendových seminárov. Viac informácií si môžete prečítať v sekcii ŠKOLA DIETETIKY.

 

Na webovej stránke Vám poskytujem základné informácie o Čínskej medicíne, o jej diagnostických a liečebných metódach. Zároveň Vám v sekcii ČLÁNKY budem pravidelne prinášať ďalšie nové články a informácie o liečbe rôznych oslabení a ochorení. V sekcii RECEPTY budem postupne pridávať recepty zamerané na rôzne oslabenia podľa diagnostiky Čínskej medicíny.

V rámci vzdelávania v oblasti Čínskej medicíny je tu sekcia ŠKOLA DIETETIKYa „KURZY“ - kde sa môžete dozvedieť o možnosti vzdelávania v oblasti Dietetiky, Detských Tuina masáží a pod.

 

Ak máte záujem o zasielanie noviniek, môžete sa na stránke zaregistrovať.

Lotos